Polivar d.o.o. - Leister

str 1 | 2 | 3 | 4 | 5
LEISTER UREĐAJI
  LE 5000 DF
 • Za ugradnju u sisteme vođenja zraka
 • Ušteda energije
 • Dvije prirubnice
 • Mala dužina
 • Mogućnost regulacije snage i temperature pomoću DSE trofaznog upravljanja i KSR DIGITAL temp. regulatora
 • Tehnički podaci
  • Max.temp.
  • Napon
  • Snaga
  • Težina
   (sa 2m silikon kabela)
  • °C
  • V
  • kW
  • kg
  • 700
  • 3 x 400
  • 4,5 - 7,5
  • 1,9
  LE 10000 DF
 • Za ugradnju u sisteme vođenja zraka
 • Za procese sa temp. 650°C
 • Ušteda energije
 • Dvije prirubnice
 • Mala dužina
 • Mogućnost regulacije snage i temperature pomoću DSE trofaznog upravljanja i KSR DIGITAL temp. regulatora
 • Tehnički podaci
  • Max.temp
  • Napon
  • Snaga
  • Težina
   (sa 2m silikon kabela)
  • °C
  • V
  • kW
  • kg
  • 650
  • 3 x 400
  • 5,5 - 17
  • 3,4
  LE 5000 HT
 • Visokotemperaturni uređaj
 • Bez elektronike
 • Mogućnost regulacije snage i temperature pomoću DSE trofaznog upravljanja i KSR DIGITAL temp. regulatora
 • Tehnički podaci
  • Max.temp
  • Napon
  • Snaga
  • Težina
  • °C
  • V
  • kW
  • kg
  • 900
  • 3 x 400
  • 11
  • 2,25
  LE 10000 HT
 • Visokotemperaturni uređaj
 • Za procese sa temp. i do 900 °C
 • Bez elektronike
 • Mogućnost regulacije snage i temperature pomoću DSE trofaznog upravljanja i KSR DIGITAL temp. regulatora
 • Mogućnost dobave zraka turbinom: ROBUST, ASO i AIRPACK
 • Tehnički podaci
  • Max.temp
  • Napon
  • Snaga
  • Težina
  • °C
  • V
  • kW
  • kg
  • 900
  • 3 x 400
  • 15
  • 4,0
str 1 | 2 | 3 | 4 | 5