Polivar d.o.o. - Leister

PODRUČJE PRIMJENE
  8. Lemljenje i razlemljivanje elektroničkih komponenata

 • veliki izbor mlaznica
 • izbor pribora


SLIKE PRIMJENE
LEISTER UREĐAJI
  HOT JET S
 • svjetski najmanji ručni uređaj
 • elektronsko podešavanje temperature
 • elektronsko podešavanje količine zraka
 • elektronska zaštita grijača
 • niska razina buke
 • vlastito fleksibilno postolje
 • Tehnički podaci
  • Napon
  • Snaga
  • Temp
  • Količina zraka
  • Težina
  • V
  • W
  • °C
  • l/min
  • kg
  • 230
  • 460
  • 20-600
  • 20-80
  • 0,6