Polivar d.o.o. - Leister

str 1 | 2 | 3 | 4 | 5
LEISTER UREĐAJI
  CSS
 • Namjena: Regulator temperature za LHS system, LE mini senzor, univerzalni ugradbeni reg. temp.
 • Prilagođen Leister puhalicama
 • Brza i jednostavna instalacija
 • Digitalni prikaz vrijednosti temperatura
 • Dva izlaza za alarm sa mogućnošću programiranja
 • Tehnički podaci
  • Napon
  • -
  • Težina
  • VAC
  • -
  • g
  • 100-240
   max 8VA
  • 200
  CSS EASY
 • Namjena: Regulator temperature za LHS system
 • Prilagođen Leister puhalicama
 • Brza i jednostavna instalacija
 • Digitalni prikaz vrijednosti temperatura
 • Dva izlaza za alarm sa mogućnošću programiranja
 • Tehnički podaci
  • Napon
  • -
  • Težina
  • VAC
  • -
  • g
  • 100-240
   max 8VA
  • 450
  KSR DIGITAL
 • Namjena: Regulator temperature za LE 700, LE 5000 DF/HT, LE 40000, Hotwind S, Vulcan E
 • Prilagođen Leister puhalicama
 • Brza i jednostavna instalacija
 • Digitalni prikaz vrijednosti temperatura
 • Dva izlaza za alarm sa mogućnošću programiranja
 • Tehnički podaci
  • Napon
  • -
  • Težina
  • VAC
  • -
  • g
  • 100-240
   max 8VA
  • 500
  DSE - trofazni upravljač
 • Za regulaciju snage kod puhalica bez elektronike LE 5000HT, LE 10000HT, LE 5000DF i LE 10000DF
 • U kombinaciji sa KSR DIGITAL regulatorom moguće je kontrolirati temperaturu zraka puhalica
 • Tehnički podaci
  • Napon
  • Max
  • V
  • A
  • 3x230 - 3x440
  • 3 x 20
  RAZDVOJNIK
 • Omogućava galvansko dijeljenje upravljačkog ulaza LE 700 i HOTWIND S
 • Upravljač i razdvojnik - pouzdana dopuna
 • Tehnički podaci
  • Napon
  • Jakost
  • V
  • A
  • 230 - 400
  • 10
str 1 | 2 | 3 | 4 | 5