Polivar d.o.o. - Leister

str 1 | 2 | 3 | 4 | 5
LEISTER UREĐAJI
  SILENCE
 • Srednjetlačna turbina
 • Za snabdjevanje zrakom više puhalica u industrijskim procesima
 • Visoka snaga, kompaktnost, dugovječnost, bez potrebe za održavanjem
 • Radijalna izvedba
 • Tihi rad
 • Tehnički podaci
  • Frekvencija
  • Kol.zraka/20°C
  • Statički tlak
  • Temp. okoline
  • Raz. buke
  • Težina
  • Napon
  • Snaga
  • Hz
  • l/min
  • Pa
  • °C
  • dB
  • kg
  • V
  • W
  • 50 -60
  • 4700-6000
  • 1000-1400
  • do 60
  • 61
  • 9
  • 1x230-3x500
  • 250
  ASO
 • obilje zraka
 • Za snabdjevanje zrakom više puhalica u industrijskim procesima
 • Tehnički podaci
  • Frekvencija
  • Kol.zraka/20°C
  • Statički tlak
  • Temp. okoline
  • Raz. buke
  • Težina
  • Napon
  • Snaga
  • Hz
  • l/min
  • Pa
  • °C
  • dB
  • kg
  • V
  • W
  • 50 -60
  • 13500-15900
  • 1600-2400
  • do 60
  • 70
  • 15
  • 1x230-3x500
  • 550
  ROBUST
 • Ime je znak
 • Kompaktna gradnja i velika snaga
 • Tihi rad
 • Za ugradnju u strojeve, ekstremne uvjete i dugotrajan rad
 • Tehnički podaci
  • Frekvencija
  • Kol.zraka/20°C
  • Statički tlak
  • Temp. okoline
  • Raz. buke
  • Težina
  • Napon
  • Snaga
  • Hz
  • l/min
  • Pa
  • °C
  • dB
  • kg
  • V
  • W
  • 50 -60
  • 1200-1300
  • 8000-10500
  • do 60
  • 62
  • 8
  • 1x230-3x500
  • 250
  AIRPACK
 • Visokotlačna turbina
 • Dobavlja veliku količinu zraka sa visokim pritiskom
 • Za više puhalica odjednom
 • Tehnički podaci
  • Frekvencija
  • Kol.zraka/20°C
  • Statički tlak
  • Temp. okoline
  • Raz. buke
  • Težina
  • Napon
  • Snaga
  • Hz
  • l/min
  • Pa
  • °C
  • dB
  • kg
  • V
  • kW
  • 50 -60
  • 3500-4500
  • 29000
  • do 40
  • 73
  • 25
  • 3x230-3x480
  • 2,2
  MONO
 • Turbina visokog pritiska
 • Motor bez četkica
 • jednostavna ugradnja
 • Tehnički podaci
  • Napon
  • Snaga
  • Statički tlak
  • Količina zraka
  • V
  • W
  • Pa
  • l/min
  • 230
  • 230
  • 5000
  • 900
str 1 | 2 | 3 | 4 | 5